Hvornår får man børnepenge udbetalt?

Mor og datter shopper online
Hvornår får man børnepenge udbetalt?
Henrik Andersen
-
13/05/2024
-

Børnepenge er en økonomisk støtteordning, som du som forælder har mulighed for at modtage til at hjælpe med udgifterne til dine børn. I Danmark udbetales børnepenge som en del af den universelle velfærdsmodel, og ydelsen er med til at sikre børnefamilier en grundlæggende økonomisk støtte.

Udbetaling af børnepenge sker automatisk hvert kvartal. Du kan forvente at modtage børnepenge den 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober. Skulle en af disse datoer falde i en weekend eller på en helligdag, vil udbetalingen finde sted den foregående hverdag. Når dit barn fylder 15 år, vil du overgå til at modtage ungeydelse, som udbetales månedligt den 20. Denne ydelse er for unge mellem 15 og 18 år og udbetales ligeledes automatisk.

Beløbene for børnepenge varierer efter barnets alder, og satserne justeres typisk årligt. I 2024 er børnepengesatserne opdelt efter aldersgrupper med forskellige beløb for hvert kvartal eller hver måned, afhængigt af barnets alder. Det er væsentligt at holde sig opdateret med de aktuelle satser og regler, som kan finde på Borger.dk eller andre officielle informationskilder.

Grundlæggende om børnepenge

Børnepenge er en økonomisk støtte til familier med børn, som udbetales kvartalsvis og er skattefri. Denne støtte tilpasses efter barnets alder.

Hvad er børnepenge?

Børnepenge er en offentlig ydelse, som du som forælder kan modtage for at hjælpe med de økonomiske omkostninger forbundet med at opfostre børn. Beløbet, du modtager, afhænger af barnets alder og indtægtsforhold, men er i almindelighed skattefri, så det du får udbetalt er det beløb, du kan bruge.

Læs mere om børnepenge her eller se hvilke webshops der tillader dig at betale med børnepenge.

Børnepenges betydning for familier

For familier spiller børnepenge en væsentlig rolle i økonomien, da de bidrager til de løbende udgifter ved at have børn. Det kan være et værdifuldt tilskud til alt fra daglige fornødenheder til uddannelsesrelaterede omkostninger. Børnepenge sikrer en vis grundstøtte, som kan hjælpe med at mindske den økonomiske byrde hos forældrene.

Ydelsen tilstræber at dække hele familiens behov, hvorfor beløbet udbetales til begge forældres NemKonti, hvis de bor sammen. Ved at fordele støtten mellem forældrene anerkender systemet begge forældres rolle i barnets opvækst og forsørgelse.

Udbetaling og beregning af børnepenge

Børnepenge er en vigtig økonomisk støtte for dig som forælder. Nedenfor finder du specifik information omkring satserne, aldersgrænser og de præcise udbetalingstidspunkter.

Børnepenge satser og aldersgrænser

Børnepenge, også kendt som børneydelse, bliver udbetalt som støtte til forældre indtil barnet når en bestem specifik alder. Ydelsen varierer afhængigt af barnets alder. I 2024 ser satserne således ud:

  • 0-2 år: 20.496 kr. årligt
  • 3-6 år: 16.224 kr. årligt
  • 7-14 år: 12.768 kr. årligt
  • 15-17 år: 4.256 kr. årligt

Afhængigt af jeres indkomst kan udbetalingen af børnepenge dog blive justeret. Er den samlede indkomst over indkomstgrænsen på 765.800 kr. årligt, nedsættes børnepengene med 2% af den del af indkomsten, der overstiger denne grænse.

Udbetalingstidspunkter og betingelser

Udbetaling af børnepenge sker forskelligt baseret på alder.

  • 0-2 år: 5.124 kr. pr. kvartal
  • 3-6 år: 4.056 kr. pr. kvartal
  • 7-14 år: 3.192 kr. pr. kvartal

For unge mellem 15-17 år sker udbetaling på månedlig basis:

  • 15-17 år: 1.064 kr. pr. måned

Udbetaling Danmark står for udbetalingen, og hvis du som forælder har fuld forældremyndighed eller I har fælles forældremyndighed, vil du automatisk modtage din del af børnepengene. Disse udbetalinger kommer ind på din konto fire gange om året for børnepenge, og månedligt for ungeydelse. Er der fejl i udbetalingen, skal det overskydende beløb betales tilbage.

Copyright 2024 - Pilanto Aps
Få Apple AirPods til 0,-, når du bestiller Fri tale med 500 GB data hos Oister.
Se tilbud her!